Till sjöss

Det sägs att det finns fler får i Nya Zeeland än vad det finns människor. Första veckan fick vi också höra att det finns fler kor än invånare i landet och i Auckland fick vi slutligen höra att det finns lika många segelbåtar som invånare i Auckland. Vi har inte undersökt detta närmare, men upptäckte att det finns en hel del segelbåtar i alla fall…